• I år var det 409 som søkte om barnehageplass. 61 av disse barna ønsket overflytting til en annen barnehage.
  • Alle med rett til barnehageplass, vil få et tilbud.
  • 305 barn slutter i barnehagen fordi de skal begynne på skolen til høsten
  • Det er noe bevegelse i antall plasser, da det er flytting både inn og ut av Hamar. Størrelsen på årskullene varierer.
  • Noen barn står på venteliste. Disse blir tilbudt plass kontinuerlig ved ledighet/bevegelse i plasser uover våren og høsten. 
  • Det er fortsatt noe ledig kapasitet i noen bynære barnehager.

Flere plasser kommer

Det jobbes med en utvidelse av Hempa barnehage høsten 2024. Det er en god nyhet for de som står på venteliste, og de som søker barnehageplass gjennom året.

De som står på venteliste nå, er hovedsakelig de som ikke hadde Hamar-adresse da de søkte om plass, samt de som ønsker oppstart på nyåret i 2025. 

Lenke til barnehagesidene våre!