- Tallene viser at vi er en region i godt driv. Vi er attraktive for både innbyggere og næringsdrivende. Vi har satset mye på byutvikling og økt aktivitet. Økningen i innbyggertall lover godt, både for Hamar, regionen og Innlandet, sier ordfører Vigdis Stensby.

Flere tall fra regionen

Når vi ser på vekst i antall personer og prosent i forhold til folketall, får vi disse tallene under, som viser vekst i hele Hamarregionen, samt i Gjøvik og Lillehammer:

  • Løten: 1,19 %
  • Stange: 1,17 %
  • Ringsaker: 0,39 %
  • Lillehammer: 0,73 %
  • Gjøvik: 1,11 %

Innlandet totalt sett har en økning på 0,72 %, det vil si 2 676 nye innbyggere i 2023, og en total befolkning på 376 304. Det betyr at Innlandet som helhet vokser noe mindre enn landsgjennomsnittet.

​Fødselsunderskudd og tilflytting

Med unntak av Stange, har kommunene, som er med i oversikten over, et fødselsunderskudd. Det vil si at det dør flere enn det fødes. Økningen i folketall skyldes da innflytting fra andre regioner i Norge eller fra utlandet.

Vekst i andre byer

Når vi sammenligner befolkningsveksten i Hamar med tilsvarende byer i Norge, er veksten med 1,53 % i Hamar større enn i både Horten (0,93 %), Tønsberg (1,05 %), Sandefjord (1.00 %), Halden (0,65%), Sarpsborg (1,24 %) og Fredrikstad (0,93%).

Veksten i Oslo er på 1,22 %.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Se flere tall på SSBs nettside og få et mer nyansert bilde av befolkningsveksten.