Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarks-vidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. Bildet er fra stupetårnet vårt nå i oktober. Foto: Frederik Garshol.

Siste nytt

 • Frukt og grønt - illustrasjonsfoto

  Inviterer til praktisk matkurs

  10.10.2016Frisklivssentralen arrangerer matkurs for deg med diabetes type 2 eller som står i fare for å utvikle sykdommen
 • Reidun Hov foran Parkgården i Hamar.

  Forskningsresultater fra Hamar til Europa

  16.06.2016Reidun Hov og hennes kolleger har forsket på tryggheten innen lindrende omsorg for alvorlig syke i Hamar. Resultater og erfaringer herfra er nå delt med fagmiljøer i hele Europa.
 • Illustrasjonsfoto legeutstyr.

  Du kan bytte fastlege på internett

  20.04.2016På NAVs hjemmesider er det en tjeneste der du selv kan gå inn og bytte fastlege. Her kan du finne ut hvilken fastlege du har, bytte fastlege eller melde deg inn eller ut av fastlegeordningen.
 • MODERNE BYGG: Finsalhagen omsorgsenter er et moderne bygg beliggende mot syd i hagen til selve Finsalsenteret. Til høyre ser vi Vang kirke. FOTO: SKYPHOTO

  Finsalhagen, vårt nyeste senter

  11.03.2016Sang, taler og gaveoverrekkelser. Både politikere, ansatte, arkitekter, entreprenører og venner av Finsalhagen var med da det nye omsorgssenteret på Ridabu ble offisielt åpnet.
 • Illustrasjonsfoto fra portalen dinutvei.no

  Ny nettportal - Dinutvei.no

  18.02.2016En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinutvei.no - ble lansert 15. februar.
 • Illustrasjon med hender som holder hverandre

  Gjør deg kjent med Pasient- og brukerombudet

  07.10.2015De arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.