Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har fått Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarks-vidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. Bildet er fra Jernbaneparken nå i september.

Siste nytt

 • ARRANGØRER: Unn Torill Tveitane (kreftkoordinator Stange), Marte-Lill Solstad (kreftkoordinator Hamar), Gunvor Linneberg Maagaard (Fysioterapeut og leder ved Frisklivssentralen Stange) og Stine Olsen Kirkevik (Fysioterapeut Frisklivssentralen Hamar) tilbyr mestringskurs for kreftrammede. FOTO: FRISKLIVSSENTRALEN HAMAR

  Fysisk aktivitet for kreftrammede

  24.08.2016Med prosjektmidler fra Fylkesmannen i Hedmark har Frisklivssentralene og kreftkoordinatorene i Stange og Hamar kommune utviklet et mestringstilbud for kreftrammede i Hamar og Stange.
 • Reidun Hov foran Parkgården i Hamar.

  Forskningsresultater fra Hamar til Europa

  16.06.2016Reidun Hov og hennes kolleger har forsket på tryggheten innen lindrende omsorg for alvorlig syke i Hamar. Resultater og erfaringer herfra er nå delt med fagmiljøer i hele Europa.
 • MODERNE BYGG: Finsalhagen omsorgsenter er et moderne bygg beliggende mot syd i hagen til selve Finsalsenteret. Til høyre ser vi Vang kirke. FOTO: SKYPHOTO

  Finsalhagen, vårt nyeste senter

  11.03.2016Sang, taler og gaveoverrekkelser. Både politikere, ansatte, arkitekter, entreprenører og venner av Finsalhagen var med da det nye omsorgssenteret på Ridabu ble offisielt åpnet.
 • Illustrasjonsfoto fra portalen dinutvei.no

  Ny nettportal - Dinutvei.no

  18.02.2016En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinutvei.no - ble lansert 15. februar.
 • Illustrasjon med hender som holder hverandre

  Gjør deg kjent med Pasient- og brukerombudet

  07.10.2015De arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.
 • Feiring av Erna Jemblie sin 100 års dag

  100 års feiring i Parkgården

  07.08.2014Onsdag 6.august fylte Erna Jemblie 100 år. Dette ble feiret med blomsteroverrekkelse av ordfører Morten Aspeli.