I årene fremover vil det skje mye i strandsonen i Hamar - fra Skibladnerbrygga til Espern. Bydelen får nye byrom og parkområder, nye bygninger med boliger, arbeidsplasser og aktiviteter - og fornyet stasjonsområde med dobbeltspor mot Oslo. 

Følg utviklingen