ALKOHOLPRØVE - KUNNSKAPSPRØVE OM ALKOHOLLOVEN FOR STYRERE OG STEDFORTREDERE I VIRKSOMHETER SOM SØKER SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLINGER

Styrer og stedfortreder - bestått kunnskapsprøve
For å få salgs- eller skjenkebevilling må virksomheten søke om å få godkjent styrer og stedfortreder for bevillingen. Disse må dokumentere bestått kunnskapsprøve om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Søknad om salgs- og skjenkebevilling vil bli behandlet selv om prøven ikke er avlagt. Bevillingen vil likevel ikke kunne utøves før prøven er bestått.

Om prøven
Prøven er utformet som en flervalgsprøve, dvs. at kandidaten kan velge mellom flere svaralternativer til hvert spørsmål, hvorav kun ett er riktig. Prøven består av 30 spørsmål og du har 45 minutter til å besvare prøven. (24 svar må være rett for å bestå.) Ved bestått prøve vil det bli utstedt bevis. Beviset må oppbevares da det tjener som dokumentasjon for bestått prøve. Beviset er gyldig i ubegrenset tid. Prøven er ulik for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling.

Fremmedspråklige og prøvetakere som har skrive- og lesevansker kan etter søknad/fremleggelse av legeattest få forlenget prøvetiden med 30 minutter og benytte ordbok. Fremmedspråklige kan gis anledning til å benytte norsk-fremmedspråklig og benytte ordbok. Bruk av tolk tillates ikke. Fremmedspråklige og prøvetakere som har skrive- og lesevansker kan etter søknad få tilbud om å avlegge muntlig prøve.

Når og hvor

  • Prøvene arrangeres to ganger i måneden, på torsdager. I juli og august avholdes kun én prøve. 
  • Prøvene starter klokka 09.30. 
  • Hvis det blir fullt, starter det ny prøve klokka 11.30. samme dag. Dette annonseres ikke.

 

OBS: På grunn av beredskapssituasjonen rundt koronaviruset avholder vi ikke prøver inntil videre. 
Informasjon om prøvedatoer vil bli lagt ut igjen når tilbudet er tilbake. 

 

Før prøven kan avlegges

Ved oppmøte aktuell prøvedag, betales et prøvegebyr på kr 400,- ved skranken i Servicekontoret. Møt opp ca 10 minutter før for å ordne dette. Gyldig legitimasjon og kvittering for betalt prøvegebyr må fremvises før prøven kan avlegges. 

Spørsmål
Spørsmål vedrørende kunnskapsprøven etter alkoholloven kan rettes til Hamar kommune ved:

Servicekontoret

Anne Lisbeth H. Sveen

Keth J. Nafstad

tlf: 62 56 30 10

tlf: 62 56 32 90

tlf: 62 56 32 91

 

Pensum
Det kreves at man har kunnskaper om innholdet i følgende bestemmelser:

  • Prøve for skjenkebevilling:
    Gode kunnskaper i alkoholloven kap. 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften (forskrift av 8. juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakerne ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.
  • Prøve for salgsbevilling:
    Gode kunnskaper i alkohollovens kap. 1, 3, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften (forskrift av 8. juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakerne ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og forskrift. Kan lastes ned fra lovdata. NB! Endringer i loven m/forskrift trådte i kraft 1. juli 2005.