Etablererprøven og kunnskapsprøven i alkoholloven gjennomføres på faste datoer i Hamar rådhus.

Det koster 400 kroner å ta hver prøve.

Hvis du ønsker å ta prøve, kontakt oss på telefon 62 56 30 10 for å melde deg påen av datoene under.


Prøvedatoer 2022

MÅNED

DAG

DATO

KL

JanuarTirsdag04.01
25.01
09.30
FebruarTorsdag10.02
24.02
09.30
MarsTorsdag10.03
31.03
09.30
AprilTorsdag14.04
28.04
09.30
MaiTorsdag12-05
26.05
09.30
JuniTorsdag09.06
23.06
09.30
JuliTirsdag05.0709.30
AugustTirsdag23.0809.30

September

Tirsdag

06.09
20.09

09.30

Oktober

Tirsdag

04.10
18.10

09.30

November

Tirsdag

08.11
22.11

09.30

Desember

Torsdag

06.12
20.12

09.30


Praktisk informasjon

  • Prøvene arrangeres to ganger i måneden, på torsdager. I juli og august avholdes kun én prøve.
  • Prøvene starter klokka 09.30 i rådhuset. 
  • Ved oppmøte betaler du et prøvegebyr på kr 400,- 
  • Før prøven kan avlegges må du vise frem gyldig legitimasjon med bilde og kvittering for betalt prøvegebyr 

Tilrettelegging 

Vi kan tilrettelegge prøven ved behov, men dette må da avtales på forhånd: 

  • Fremmedspråklige og prøvetakere som har skrive- og lesevansker kan få forlenget prøvetiden med 30 minutter og benytte ordbok. Det er ikke tilltatt å bruke tolk. Det er også mulig å avlegge muntlig prøve. 
  • Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Har du spørsmål? 

Spørsmål som gjelder etablerer- og kunnskapsprøvene kan rettes til servicekontoret, tlf: 62 56 30 10.