Elektrisk og hydrogendrevet bil kan parkeres uten at det betales avgift på plass der det er innført avgiftsparkering (etter § 2 i Vegtrafikkloven).

  • Hvis du parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, skal du umiddelbart etter parkering, stille viseren på urskiva/parkeringsskiva til det tidspunktet/klokkeslettet du parkerer. Hvis tidsbegrenset parkering ikke har begynt å gjelde på det tidspunktet du parkerer, stiller du viseren på parkeringsskiva til det tidspunktet når tidsbegrensningen starter. Det kan ilegges en bot på kr 300,- hvis urskive ikke brukes riktig.

P-husene på Østre Torg og Vestre Torg har plasser med ladestasjon for el-bil. El-bilens RFID-kort brukes til å aktivere laderen. I displayet på laderen får du nødvendig informasjon. Merk at  hvis du drar RFID-kortet før utplugging, deaktiveres laderen. 

EL-biler som Hamar kommune eier.