Joggesko og drikkeflaske - gode hjelpemidler for et sunnere liv.Frisklivssentralen i Hamar er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging for å endre levevaner. Hovedfokus ligger innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 

 

BROSJYRE HØST 2021

MÅNEDSPLAN OKTOBER 2021

MÅNEDSPLAN NOVEMBER 2021

 

Hvor finner du oss?
Ankerskogen svømmehall, Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.

 

For henvisere: Skjema frisklivsresept

PostadresseHamar kommune, Frisklivssentralen, Postboks 4063, 2306 Hamar

Deltagere kan ta kontakt direkte med Frisklivssentralen eller bli henvist via frisklivsreseptskjema eller e-link. 

 

Kontakt Frisklivssentralen:

Epost: frisklivssentralen@hamar.kommune.no

 

Veiledere på Frisklivssentralen

  • Heidi Lønrusten Midttun: mobil 951 33 027
  • Dagrun Stengel Lunde: mobil 915 22 498
  • Stine Olsen Kirkevik: mobil 912 48 598

 

Aktivitetsledere Frisklivssentralen

  • Morten Frodahl
  • Marte Berntsen

 

Veiledere Tilrettelagte frisklivs- og fritidstilbud

  • Anita Sund Aga: mobil 95414185
  • Susanne Helmersen: mobil 909 41 378
  • Ann Cathrin Østberg: mobil 900 83 755