Joggesko og drikkeflaske - gode hjelpemidler for et sunnere liv.Frisklivssentralen i Hamar er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging for å endre levevaner. Hovedfokus ligger innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 

Hvor finner du oss?
Frisklivssentralen finner du i de nye lokalene i Ankerskogen. Besøksadresse: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.

Postadresse:
Hamar kommune, 
Frisklivssentralen, Postboks 4063,
2306 Hamar

E-post:
frisklivssentralen@hamar.kommune.no

De ansatte Stine, Heidi og Dagrun på Frisklivssentralen.Telefonkontakt ansatte mandag-fredag 09.00-15.00:
Heidi Lønrusten Gundersen: 951 33 027
Dagrun Stengel Lunde: 915 22 498
Stine Olsen Kirkevik: 912 48 598

__________________________________

Mer om oss:
Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud til deg som har behov for å endre dine levevaner. En trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker. Du trenger heller ingen henvisning fra lege.

Regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter på både kort og lang sikt. Målet er at de som deltar på treningene skal få mer overskudd, samt styrke sin fysiske og psykiske helse. Aktivitetene foregår ofte utendørs. På Frisklivssentralen får du tilbud om veiledning innen kosthold og trening. Det arrangeres også temakvelder for deltakerne. 
 
På Frisklivssentralen får du hjelp til å komme i gang!

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon, kanskje kan dette bli starten på et sunnere og bedre liv!