Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Skolene i Hamar

I Hamar har vi 9 barneskoler og 3 ungdomskoler og rundt 3200 elever til sammen. I sidemenyen til venstre kan du lese om hver enkelt skole

Barn og unge er et satsningsområde i Hamar kommune Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. Dette er slått fast i kommuneplanen gjennom slagordet ”Barn og unge først”. I Hamar ønsker vi å satse på skolen fordi dette er en svært viktig arena for barn og unge. Vi er stolte av Hamarskolens kvalitet og innhold og elever, forelder og lærere trives godt.

Hamarskolens visjon: Hamarskolen som merkevare. Kunnskap gir styrke!

Kommunale satsingsområder:

  • Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter
  • Fysisk aktivitet, kosthold og helse, kreativitet og samfunnsengasjement

Skolegrenser
Her kan du se en oversikt over skolegrensene for barneskolene, her kan du søke på din adresse for å se hvilke skolekrets ditt barn hører til. NB! Under kartemenyen må du velge fanen administrative kretser.
Hedmarkskartet - Skolekretser (Bruk Internet Explorer eller Firefox nettleser når du skal inn i kartet.) 


Ungdomsskolene har inntak på følgende måte:

Ajer: elever fra Prestrud og øvre del av inntaksområdet til Storhamar (skillet går ved Fredrik Monsensgate)
Børstad: elever fra Greveløkka, Solvang, Rollsløkken og nedre del av inntaksområdet til Storhamar, (skillet går ved Fredrik Monsensgate).
Ener: elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg.

Plakat som viser skolens satsingsområder.

Liste over alle kommunale skoler

Lenker:

Sist endret: 12.07.2016
|
|
|