Barn med briller og PC  -Adobe StockfotoI Hamar har vi 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler med rundt 3.200 elever til sammen. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre. 

Barn og unge er et satsningsområde i Hamar kommune. Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. I Hamar ønsker vi å satse på skolen fordi dette er en svært viktig arena for barn og unge. Vi er stolte av Hamarskolens kvalitet og innhold og elever, forelder og lærere trives godt.

Hamarskolens visjon: Hamarskolen som merkevare. Kunnskap gir styrke!

Kommunale satsingsområder:

  • Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter
  • Fysisk aktivitet, kosthold og helse, kreativitet og samfunnsengasjement

Her kan du laste ned skoleruta i kalenderen din.

Gjeldende skolekretsgrenser for barneskolene:

 

Gjeldende inntak på ungdomsskolene:

  • Ajer: Elever fra Storhamar og Prestrud skole
  • Børstad: Elever fra Greveløkka, Solvang og Rollsløkken skole
  • Ener: Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg skole.

Plakat som viser skolens satsingsområder.

Liste over alle kommunale skoler

Lenker: