Illustrasjonsfoto fra skolen.Lenke til informasjon om skolestart 2017.

I Hamar har vi 9 barneskoler og 3 ungdomskoler og rundt 3200 elever til sammen. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre. 

Barn og unge er et satsningsområde i Hamar kommune. Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. Dette er slått fast i kommuneplanen gjennom slagordet ”Barn og unge først”. I Hamar ønsker vi å satse på skolen fordi dette er en svært viktig arena for barn og unge. Vi er stolte av Hamarskolens kvalitet og innhold og elever, forelder og lærere trives godt.

Hamarskolens visjon: Hamarskolen som merkevare. Kunnskap gir styrke!

Kommunale satsingsområder:

  • Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter
  • Fysisk aktivitet, kosthold og helse, kreativitet og samfunnsengasjement

Skolekretsgrenser for barneskolene:

Kart som viser skolekretsgrensene

Du søke på din adresse i kartet or å se hvilke skolekrets ditt barn hører til. Bruk nettleseren Internet Explorer eller Firefox når du skal inn i kartet: Hedmarkskartet - Skolekretser Når du får opp eiendommen du har søkt etter, høyreklikker du på objektet og velger skolekrets, og du får da svar på hvilken krets adressen er i.

Ungdomsskolene har inntak på følgende måte:

Ajer: Elever fra Prestrud og øvre del av inntaksområdet til Storhamar (skillet går ved Fredrik Monsensgate)
Børstad: Elever fra Greveløkka, Solvang, Rollsløkken og nedre del av inntaksområdet til Storhamar, (skillet går ved Fredrik Monsensgate).
Ener: Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg.

Plakat som viser skolens satsingsområder.

Liste over alle kommunale skoler

Lenker: