Barn med briller og PC  -Adobe StockfotoI Hamar har vi 9 barneskoler og 3 ungdomskoler med rundt 3.200 elever til sammen. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre. 

Barn og unge er et satsningsområde i Hamar kommune. Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. I Hamar ønsker vi å satse på skolen fordi dette er en svært viktig arena for barn og unge. Vi er stolte av Hamarskolens kvalitet og innhold og elever, forelder og lærere trives godt.

Hamarskolens visjon: Hamarskolen som merkevare. Kunnskap gir styrke!

Kommunale satsingsområder:

  • Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter
  • Fysisk aktivitet, kosthold og helse, kreativitet og samfunnsengasjement

Gjeldende skolekretsgrenser for barneskolene:


Se større kart

Gjeldende inntak på ungdomsskolene:
Ajer:
Elever fra Prestrud og øvre del av inntaksområdet til Storhamar (skillet går ved Fredrik Monsensgate)
Børstad: Elever fra Greveløkka, Solvang, Rollsløkken og nedre del av inntaksområdet til Storhamar, (skillet går ved Fredrik Monsensgate).
Ener: Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg skole.

Fra skoleåret 2018/2019 er det vedtatt nye skolekretsgrenser og endret tilhørighet til ungdomsskolene.
 Last ned kart over skolekretsgrenser for barneskolene fra 2018/2019.

Tilhørighet til ungdomsskolene blir knyttet til barneskolene, slik:
Ajer: Elever fra Storhamar og Prestrud skole
Børstad: Elever fra Greveløkka, Solvang og Rollsløkken skole
Ener: Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg skole.

Plakat som viser skolens satsingsområder.

Liste over alle kommunale skoler

Lenker: