Eiendomsskatten er på 4,0 promille - for næringseiendommer 5,7 promille for 2023.

Bunnfradrag pr boenhet er satt til 30 % av statlig takst. Gjelder for boliger større enn 30 m² og pr. boenhet for fritidsboliger.

Lenke til nettsiden om eiendomsskatt.