Eiendomsskatten er på 4,0 promille 

Bunnfradrag pr boenhet er satt til 30% av statlig takst. Gjelder for boliger større enn 30 m² og pr. boenhet for fritidsboliger.

Lenke til nettsiden om eiendomsskatt.