Eiendomsskatten er på 4,0 promille for bolig og fritidseiendom
og for næringseiendommer: 5,7 promille for 2024.

Bunnfradrag pr boenhet er satt til kr. 260 000. Gjelder for boliger større enn 30 m² og pr. boenhet for fritidsboliger.

Lenke til nettsiden om eiendomsskatt.