Priser for 2024:

Gebyr for behandling av private planforslag - Behandling etter Plan- og bygningsloven.

1. Foreleggelse av planspørsmål 

 • Oppstartmøte/behandling av planinitiativ: 35.000 kroner
 • Framleggelse med politisk forhåndsvurdering: 15.000 kroner 

2. Behandling av planprogram

 • Fastsetting av planprogram for planer med krav til konsekvensutredning: 35.000 kroner

3. Behandling av planforslag

Detaljregulering uten konsekvensutredning:

 • Planareal inntil 500 m2, bruksarealgebyr:  Ikke tillegg
 • Planareal 501 - 2000 m2, bruksarealgebyr: 8 500 kroner
 • Planareal 2001 - 5000 m2, bruksarealgebyr: 34 000 kroner
 • Planareal over 5000 m2, bruksarealgebyr:  85 000,00 kroner
 • Planareal inntil 5 daa, planarealgebyr: 70 400 kroner
 • Planareal 5 - 10 daa, planarealgebyr: 88 000 kroner
 • Planareal 10 - 15 daa, planarealgebyr: 105 600 kroner
 • Planareal 15 - 20 daa, planarealgebyr: 134 200 kroner
 • Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - 2 000,00 kroner
 • Maks hovedgebyr for reguleringsplanbehandling uten konsekvensutredning 1 000 000,00 kroner.

Reguleringsplanbehandling med konsekvensutredning:

 • For planer med konsekvensutredning, beregnes et tillegg på 50 % til hovedgebyret.
 • Maks hovedgebyr: 1 500 000,00 kroner.
   
 • Tillegg for vesentlige tilleggsvurderinger: 30 000 kroner
 • Gebyr for møter: 5.000 kroner
 • Gebyr etter medgått tid: 1.200 per time