Priser for 2023

GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG - Behandling etter Plan- og bygningsloven:

1. Foreleggelse av planspørsmål (pbl. § 12-8 første ledd):
Framleggelse med politisk forhåndsvurdering.
Pris å betale: 13.000,00 kroner 
Oppstartmøte: 10.800 kroner

2. Detaljreguleringsplan: 
Pris å betale: 18.000,00 kroner
Pris for detaljregulering for eneboligtomter pålagt etter bestemmelsene i kommunedelplan for kulturminner o gkulturmiljøer: 6 300,00 kroner

3. Endring av reguleringsplan:
Pris å betale: 27.000,00 kroner

Behandling av planforslag (pbl. § 12-10):

2.1 Detaljregulering uten konsekvensutredning (pbl. § 12-3 andre ledd)
Planareal inntil 5 da - Pris å betale: 64.000,00 kroner
Planareal 5 - 10 da - Pris å betale: 80 000,00 kroner
Planareal 10 -15 da - Pris å betale: 96.000,00 kroner 
Planareal 15 - 20 da - Pris å betale:122.000,00 kroner
Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - Pris å betale:1 650,00 kroner

Innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse i Hamar sentrum i kommuneplanen kommer et tillegg i behandlingsgebyret på 106 000,00 kroner 

Maks gebyr for reguleringsplanbehandling med konsekvensutredning 300 000,00 kroner.

2.2 Detaljregulering med konsekvensutredning (pbl. § 12-3 tredje ledd)

Planareal inntil 10 da - Pris å betale: 117.000,00 kroner
Planareal 10-15 da - Pris å betale: 138.000,00 kroner
Planareal 15 - 20 da - Pris å betale: 150.000,00 kroner
Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - Pris å betale: 1 650,00 kroner

Innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse i Hamar sentrum i kommuneplanen kommer et tillegg i behandlingsgebyret på 106 000,00 kroner 

Maks gebyr for reguleringsplanbehandling med konsekvensutredning 300.000,00 kroner.