GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG - Behandling etter Plan- og bygningsloven:

1. Foreleggelse av planspørsmål (pbl. § 12-8 første ledd):
Framleggelse med politisk forhåndsvurdering.
Pris å betale: 12.500,00 kroner 
Oppstartmøte: 10.500 kroner

2. Detaljreguleringsplan: 
Fastsettelse av planprogram (pbl. §12-9 tredje ledd)
Pris å betale: 17.500,00 kroner

Behandling av planforslag (pbl. § 12-10):

2.1 Detaljregulering uten konsekvensutredning (pbl. § 12-3 andre ledd)
Planareal inntil 5 da - Pris å betale: 62.000,00 kroner
Planareal 5 - 10 da - Pris å betale: 77 500,00 kroner
Planareal 10 -15 da - Pris å betale: 93.000,00 kroner 
Planareal 15 - 20 da - Pris å betale:119.000,00 kroner
Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - Pris å betale:1 600,00 kroner

Innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse i Hamar sentrum i kommuneplanen kommer et tillegg i behandlingsgebyret på 103 000,00 kroner 

Maks gebyr for reguleringsplanbehandling uten konsekvensutredning 280 000,00 kroner.

2.2 Detaljregulering med konsekvensutredning (pbl. § 12-3 tredje ledd)

Planareal inntil 10 da - Pris å betale: 114.000,00 kroner
Planareal 10-15 da - Pris å betale: 134.000,00 kroner
Planareal 15 - 20 da - Pris å betale: 145.000,00 kroner
Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - Pris å betale: 1 600,00 kroner

Innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse i Hamar sentrum i kommuneplanen kommer et tillegg i behandlingsgebyret på 103 000,00 kroner 

Maks gebyr for reguleringsplanbehandling med konsekvensutredning 290.000,00 kroner.