Priser for 2023

Skriving av skjøte

  • 2 000,00 kroner.

Inngåelse av festeavtaler

  • 3 900,00 kroner.

Saksbehandlingsgebyr tomter og parseller 

  • 5 500,00 kroner

Bolig- og næringstomter

  • Når kommunen har ledige tomter, blir dette annonsert med pris og størrelse.