Priser for 2024:

Skriving av skjøte

  • 2.000,00 kroner.

Inngåelse av festeavtaler

  • 3.900,00 kroner.

Saksbehandlingsgebyr tomter og parseller 

  • 5.500,00 kroner

Bolig- og næringstomter

  • Når kommunen har ledige tomter, blir dette annonsert med pris og størrelse.