Kurs over 6 samlinger.

Aktuelle temaer:

  • Motivasjon og ønsket endring
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning mestring
  • Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile

Invitasjon (PDF, 205KB)