Kurs over 6 samlinger, går onsdager 6/11, 13/11, 27/11, 11/12,  8/1 og 22/1 

Aktuelle temaer:

  • Motivasjon og ønsket endring
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning mestring
  • Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile