Kurs over 6 samlinger, går onsdager følgende datoer: 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 29/5 og 12/6.

Aktuelle temaer:

  • Motivasjon og ønsket endring
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning mestring
  • Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile

Her kan du leser mer om kurset.