Kurs over 6 samlinger, går mandager følgende datoer: 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5 og 5/6.

Aktuelle temaer:

  • Motivasjon og ønsket endring
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning mestring
  • Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile

Her kan du lese mer om kurset.