Frisklivsresept er en strukturert oppfølging i 12 uker for deg som trenger å endre levevaner. En frisklivsresept inkluderer samtale ved oppstart og etter 12 uker, deltagelse på aktiviteter og ett kurs. Du gjennomfører en kartlegging av egen helse og livsstil ved oppstart og etter 12 uker. Måling av vekt, midjemål og fysisk form kan gjøres ved ønske om dette.