Reseptperioden går over 12 uker med mulighet for forlengelse (max ett år). Reseptperioden starter med en helsesamtale hvor vi sammen finner ut hva du trenger av oppfølging i din endringsprosess. Vi hjelper deg til å sette gode mål, og oppmuntrer og motiverer deg slik at du kan oppnå varige endringer av levevaner. Resepten inkluderer gruppeaktiviteter og oppfølgingssamtaler. Det kan være mange årsaker til ønske om oppfølging hos oss. Fellesnevner er behov for hjelp til å ta tak i livsstil og helseutfordringer som:

  • Endring av kosthold
  • Bli mer fysisk aktiv
  • Slutte å røyke eller snuse
  • Komme seg mer ut og møte andre
  • Få bedre rutiner i hverdagen

Du kan teste kondisjon, veie deg og ta midjemål ved oppstart og ved slutten av reseptperioden dersom du ønsker dette. I tillegg måles din subjektive vurdering av generell helse og funksjonsnivå før og ved avslutning av reseptperioden.

For å bli med må du kunne delta på gruppeaktivitet to ganger i uka, komme deg til og fra trening på egenhånd og ha et eget ønske om å endre levevaner. Tilbudet passer ikke for deg med store hjelpebehov.

Frisklivsresepten er også for deg som ønsker oppfølging med samtaler og å jobbe mot endringsmål, men som for eksempel vil trene på egenhånd eller treningssenter eller jobbe med annen endring på egenhånd mellom samtalene.

Frisklivssentralen har god kjennskap til hva som finnes av lokale tilbud og kan veilede deg til å finne et tilbud som passer for deg i løpet av reseptperioden.