Oppfølging hos oss starter med en individuell helsesamtale basert på prinsipper fra motiverende intervju. Det koster ikke noe å komme til første samtale.