Frisklivssentralen kan gi veiledning og oppfølging til barn/ungdom og deres familier innenfor temaer som hverdagsrutiner, kosthold og aktivitetsvaner. I tillegg har vi god oversikt over hvilke aktivitetstilbud tilbud som finnes i området. Frisklivssentralen samarbeider blant annet med skole og skolehelsetjenesten.