Hamar bibliotek, hovedbiblioteket!

Adresse:Interiørfoto Hamar bibliotek - foto Jens Haugen
Torggata 100, 2317 Hamar.
Telefon:  62 56 18 00
Epost: biblioteket@hamar.kommune.no
Biblioteksjef: Per Olav Sanner

Velkommen til å besøke en av våre avdelinger! 


Voksenavdelingen
Voksenavdelingen går nå over 3 plan, med åpent magasin ved galleriet i kjelleren (plan -1). På plan 0 er det aviser, film, fantasy, serielitteratur, lettlest litteratur, lydbøker, reserverte bøker, utlåns – og innleveringsautomater, samt PC-er for publikum.

På plan 1 er tidsskrifter, skjønnlitteratur, faglitteratur, krim, diktsamling, skuespill og PC-er for publikum. Leseplasser finnes på både plan 0 og plan 1.

Barneavdelingen
Barne- og ungdomsavdelingen ligger på plan 0. Egne pc-plasser for barn.

Les mer om våre tilbud til barn og unge.

Musikkavdelingen
Musikkavdelingen er lokalisert på plan 1.

Les mer om musikkavdelingen.

Lokalsamling
Lokalsamlingen er plassert i voksenavdelingen på plan 1. Den omfatter historisk og aktuelt materiale fra Hamar kommune og Hedmark fylke. Samlingen inneholder lokalhistoriske årbøker, bygdebøker, slektshistorier, adressebøker, årsmeldinger og annen lokal fag- og skjønnlitteratur. Dette finnes som bøker, tidsskrifter, småskrift, brosjyrer, kart og video/dvd, og det er også et klipparkiv med stoff fra bl.a. Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad. Skiftebøker, tingbøker, folketellinger, emigrantprotokoller, kirkebøker og aviser finnes både på papir og mikrofilm.

  • Man kan søke i lokalsamlingens materiale og i Hedmark fylkesbiblioteks «Lokalhistorisk Hedmarksnett» i eget websøk: Søk i lokalsamlingen 
  • Lokalsamlingen har eget klipparkiv. Her kan man finne mye spennende «klipp» fra lokalavisene om Hamar.

Avdeling for aviser og tidsskrift
Hamar bibliotek abonnerer på et stort antall aviser og tidsskrift. Aviser kan leses hos oss (ikke utlån). Alle tidsskrifter, med unntak av siste utgave, lånes ut. 

I tillegg har biblioteket mikrofilmutgaver av de fleste av papirutgavene som har vært utgitt i Hedmark . For å se/lese disse, kan bibliotekets mikrofilmapparat med mulighet for utskrifter(kopier) benyttes. Filmene kan også lånes.

Koselig sitteplass i Hamar bibliotek.