Mange av kommunene planlegger å gjennomføre anskaffelsesprosesser i 2024 og i løpet av 2025. Vi ønsker å få til felles prosess for kommunene i Innlandet, og vurderer om det er grunnlag for å kjøre en felles anskaffelse hvor de kommunene som er modne for det, kan henge seg på. Vi tenker at dette kan spare både kommuner og leverandører for tid og arbeid. 

Arrangementet gjennomføres i regi av Digi Innlandet, KS  kommunenettverket for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, Helseinn og Statsforvalteren i Innlandet.

Fagdagen er relevant for helsepersonell, ledere, systemansvarlig EPJ, personell som jobber med e-helse (velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging) og IKT-drifts personell.

Vi gjennomfører 2 identiske dager:

 • Tirsdag 21.05: Arena 17, Fakkelgården på Lillehammer (Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer)
 • Onsdag 22.05: Terningen Arena i Elverum, (Hamarvegen 112, 2406 Elverum)

Hver EPJ-leverandør presenterer sine produkter og visjoner og forteller hvor de er i forhold til utvikling og leveringsdyktighet. Hva er plan for videreutvikling og når er det mulig å anskaffe de ulike produktene? 

Program

 • Kl. 09:00: Kaffe og mingling
 • Kl. 09:30: Velkommen og innledning v/Tor Sætrang – Nettverkskoordinator e-helse Innlandet.
  -KS Felles journalløft
  -EPJ som verktøy og rolle i økosystemet.
  -Felles prosess for anskaffelse av EPJ i Innlandet
 • Kl. 10:00: Columna Cura (Systematic)
 • Kl. 10:45: Tietoevry Care (Tietoevry)
 • Kl. 11:30: Lunsj
 • Kl. 12:15: Helsesystem for klinisk journal, samhandlng og ressursstyring (Aidn)
 • Kl. 13:00: Visma Flyt Helse (Visma)
 • Kl. 13:45: Besøk på stands hos de ulike leverandørene/mingling
 • Kl. 15:30: Vel hjem

Program med forbehold om endringer.

Påmelding

Her kan du melde deg på til fagdag

For spørsmål, kontakt 
Tor Sætrang
Nettverkskoordinator e-helse i Innlandet
Mobil:  913 24 008