Hamar kommune leier ut en rekke anlegg til idretts- og kulturformål.
For priser, søknadsskjema og reglement se lenker nederst på denne siden.

Utleieobjekter som administreres av Hamar kommune:
Kontakt Kultur og frivillighet - 97740848

For leie av gater og torg, kontakt Morten Haug, Forvalter veg,  tlf. 47718720 eller e-post: morten.haug2@hamar.kommune.no


Øvrige utleieobjekter i kommunen:

  • Børstad kunstgressbane kontakt HIL Fotball v/Ivar Rønningen, e-post: iroenni@online.no 
  • Briskeby kunstgressbane kontakt HamKam v/Knut Hagen tlf. 41338863 eller e-post: knut.hagen@hamkam.no
  • Prestrud kunstgressbane kontakt Storhamar Fotball v/Arild Johansen tlf. 97540801 eller e-post: arild@storhamarfotball.no
  • Vikingskipet, CC amfi (Hamar OL-amfi) eller Storhamar ishall kontakt HOA tlf. 62 51 75 00 eller se deres nettsider www.vikingskipet.no
  • Ankerskogen svømmehall ring 62 56 18 60 eller besøk deres nettsider www.ankerskogen.no
     

Søknadsfrister:
For sesongleie (skoleår) av idrettshaller og gymsaler er søknadsfrist årlig 15. mai.
Søknad for leie av enkelttimer i de anlegg som administreres av kommunen må foreligge minimum 14 dager før ønsket leiedato. 

Fra høsten 2021 ble utleiesystemet BookUp innført, og all utleie vil foregå gjennom dette. Her vil du finne informasjon om Hamar kommunes utleieobjekter. Veilederen til BookUp finner du her.

Skjemaer
Søknadsskjema sesongleie flerbrukshaller
Søknadsskjema sesongleie gymsaler
Ordensreglement for leie av skolelokaler
Prisliste