Hamar kommune har fokus på et størst mulig  mangfold av aktiviteter som er tilpasset folk i forskjellig alder. Videre er det viktig at aktivitetene passer inn i et miljø langs Mjøsa hvor det er tilrettelagt for forskjellig opphold.

Frister

  • Frist for å søke er 29. mars. Tildeling vil skje så raskt som mulig etter den 5. april.
  • Fra sommeren 2024 legges det til rette for inntil 3 års leie, 1+1 års, og med årlig evaluering i september hvert år.

Tildelingskriterier

For tildeling av plass for aktiviteter vil et helhetlig totaltilbud vektlegges. Mjøsfronten har som formål å tilrettelegge for opphold og aktivitet for alle aldersgrupper.

  • Aktiviteter som egner seg for flest mulig
  • Bidrar til å styrke Mjøsfrontens totale aktivitetstilbud
  • Bidrar til innovasjon og mangfold
  • Ivaretar miljø og klima
  • Referanser fra liknende konsept
  • Installasjoner må være flyttbare
  • Passer inn i eksiterende infrastruktur

Leietakere på Mjøsfronten må forholde seg til at dette er et utviklingsprosjekt, og at det derfor passer inn i helhetskonseptet som ligger som føringer i prosjektet.

Ansvar for kostnader til drift, strøm og installasjon av annen infrastruktur som kreves for å etablere ny aktivitet, vil belastes den enkelte leietaker.

Konkurransegrunnlag

Her finner du hele utlysningsteksten med beskrivelse om omårdet og kriterier:

Aktiviter på Mjøsfronten - utlysning (PDF, 6MB)