Legatet disponerer midler som skal benyttes til beste for alderspensjonister og/eller bevegelseshemmede, som er bosatt innenfor tidligere Vang kommunes grenser.

Søknadsskjema fås hos styrets formann, advokat Hanne Sverdrup Dahl, Advokatfirmaet Dahl MNA via e-post: hanne@advdahl.no

Søknadsfrist 1. juni. 2024.