Hovedfunnene fra den nasjonale foreldre-undersøkelsen viser stor likhet med foregående års undersøkelser. De aller fleste er fortsatt fornøyde med sin barnehage. Men samtidig vises en tydelig økning i andelen foreldre som ikke er fornøyde med bemanningstettheten. Det er et ønske om flere voksne per barn.

Stikkord nasjonalt der 133 075 foreldre har svart på undersøkelsen:

  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Dette er på nivå med tidligere år.
  • Andelen foreldre som ikke er fornøyd med bemanningstettheten i barnehagen har gått opp med 4,9 prosentpoeng fra 2022, og er på 21 prosent i år.
  • Flere foreldre er mer fornøyd med mattilbudet i år enn i fjor.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager.
  • Foreldre til de yngste barna er mer fornøyd med barnehagetilbudet.
  • Norske foreldre scorer best på tilfredshet med barnehagetilbudet i de nordiske landene.

Foreldreundersøkelsen – et nyttig verktøy for barnehagene

Hamar deltar i undersøkelsen fordi den først og fremst er et verktøy for den enkelte barnehage. Resultatene kan være et utgangspunkt for dialog mellom foreldrene og barnehagen, selv om det er frivillig for foreldrene å delta i undersløkelsen.

Undersøkelsen gir også informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå, slik at man kan sammenligne dette med tall fra egen barnehage.

Lenke til hele barnehageundersøkelsen 2023

Søk barnehageplass innen 1. mars