Bading frarådes der vannet er grønnfarget. Blågrønnalger kan produsere giftstoffer som er farlige for mennesker og dyr. Det ble ikke påvist giftstoffer i prøvene, som ble tatt i Furnesfjorden i juni. Men prøvene utelukker ikke tilstedeværelse av andre typer blågrønnalger i Mjøsa eller at algene kan bli giftproduserende på et senere tidspunkt.  

– Vi må være forberedt på at vi kan få oppblomstring av blågrønnalger gjennom sommeren i år. Det er ikke noe problem å bade hvis vannet er klart, men bading frarådes der det er grønt vann, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Hvor mye alger som er i vannet, kan endre seg raskt med vær og vind. Pent og varmt vær gir mer alger. Innbyggerne bes selv vurdere vannet før bading. Er vannet grønnfarget, eller siktedypet er mindre enn 0,5 meter, frarådes bading både for mennesker og dyr.

Verken dyr eller mennesker må drikke det grønnfargede vannet. Det kommunale drikkevannet er fortsatt trygt, fordi det hentes på dybder der algene ikke vokser.

Hva er blågrønnalger?

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Disse finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

Cyanobakteriene kan virke irriterende på huden og kan gi allergiske reaksjoner. Noen cyanobakterier kan produsere giftstoffer som kan føre til alvorlige forgiftninger. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje så snart som mulig og vaske badetøyet. 

Les mer på siden vår om badevann