Faglig sett er GIS-ingeniørene i Hamar kommune en del av et større nettverk bestående av medarbeidere i 11 andre kommuner i gamle Hedmark fylke. Sammen med kollega Kay Henning Kleverud, representerte de samarbeidet Hedmark Kart.

Prisutdeling 12. juli

Prisutdelingen fant sted den 12. juli i San Diego. Prisen de mottok kalles SAG (Special Achievement Award in GIS). Prisen inkluderer anerkjennelse, en plakett og muligheten til å møte grunnleggeren av ESRI, som er regnet som en legende.

I tillegg til prisutdelingen, er det i San Diego en hel ukes program med workshops og presentasjoner av nye produkter og funksjoner for å øke kompetansen innenfor fagfeltet GIS.

Nominert av Geodata AS

Geodata AS nominerte samarbeidet mellom kommunene og den innovative bruken av GIS til den nasjonale fyrtårnprisen i fjor. Deretter ble de nominert til denne internasjonale utmerkelsen av ESRI i år. Dette med bakgrunn i at Hedmark Kart-samarbeidet har skilt seg ut på en svært positiv måte.

- Det er fantastisk at vi kan være med på å sette nye standarder, kommenterer Hamars ordfører Einar Busterud og roser GIS-ingeniørene.

GIS-samarbeidet

Begrepet GIS refererer til en teknologi som samler inn, analyserer, lagrer og presenterer geografisk informasjon. Bruken av GIS-systemene på nye og kreative måter er hovedgrunnen til at de ble tildelt prisen, SAG Award. Samarbeidet på tvers av de 12 kommunegrensene er også unikt i seg selv.

De samarbeidende kommunene inkluderer Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Våler, Grue, Åsnes, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Dette samarbeidet bidrar til å forbedre kvaliteten på kartdataene og sikrer at de er oppdaterte og tilgjengelige for både offentlige og private aktører.

Nyttige tjenester

Et GIS-samarbeid innebærer utviklingen av spesifikke applikasjoner eller tjenester basert på kartdataene. Dette kan være alt fra digitale kartportaler som gir tilgang til ulike typer geografisk informasjon, til spesifikke analyser og visualiseringer av data for å støtte beslutningsprosesser i kommunene.

- Vi inspirerer hverandre. Selv om vi er få i hver kommune, er vi en del av et stort og nyttig faglig fellesskap, sier Kristin Eriksen og Stig Aage Melve.

Gjennom Hedmark Kart-samarbeidet utveksles data og nye ideer som er nyttige for innbyggerne. Et kart er ikke bare et kart lenger. Det kan nå formidle informasjon langt utover eiendomsgrenser, veier og landskap. Kartet kan vise antall innbyggere i et område, hvilke typer hus de bor i, samt utviklingen i området og mer.

Eksempler i praksis

Noen eksempler på praktisk bruk inkluderer fortellingskart på Hamars nettsider som viser utviklingen av Espern bru-prosjektet, 3D- og volumstudier i arealutvikling, kontinuerlig oppdatering av boligutviklingen, oversikt over badeplasser med prøveresultater av badevannet, samt flere andre nyttige data for innbyggerne.

Noen lenker som eksempler: