Hva Parenthood Rus er

Parenthood Rus er et pusterom for foresatte til unge med rusutfordringer. Her kan deltakerne møte andre foresatte med tilsvarende eller lignende opplevelser. Ved å delta i gruppe, kan deltakerne dele egne og lytte til andres erfaringer. Egen erfaring som mor eller far, vil kunne være en ressurs for andre foresatte i lignende situasjon

Det vil hele veien være med en gruppeleder og en fagperson som kan gi faglig påfyll og støtte.   

Gode erfaringer - påmelding

Dette er 4. gang kommunen setter i gang en slik gruppe. Tilbakemeldingene fra de tidligere gruppene, er at dette er et tilbud som oppleves svært nyttig. Foreldre har gjerne tenkt at det er skummelt og skamfullt å møte i en slik gruppe, men har gitt entydige tilbakemeldinger om at det har vært svært verdifullt.
 
Gruppa er et samarbeid mellom Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Foreldre rekrutteres fra alle kommunene. 

  • Gruppa møtes 8 ganger med oppstart 20. februar 
  • Møtetid er tirsdager klokka18.00 - 20.00 i Hamar rådhus 
  • Påmelding: eli.nordahl-hagen@hamar.kommune.no eller mobil: 468 80 682

Informasjonsfilmer  

Tilbudet er utviklet av Korus Øst, og det er laget noen informasjonsfilmer som forklarer konseptet nærmere:

Gruppa er et samarbeid mellom kommunene på Hedemarken (Stange, Løten, Hamar og Ringsaker). Dette er et tilbud til deg som er forelder eller foresatt til en med rusutfordring i aldersgruppen 15 – 25 år.

Det er også mer informasjon på nettsiden vår om Parenthood rus