Vi går mest på kino per 1000 innbygger i hele landet. Hele 4,44 ganger besøkte Hamar-publikummet Innlandets største kino i 2023, ifølge Norsk kulturindeks. Målingen er fra de 290 av landets 356 kommuner som har filmvisninger i form av ordinær kino eller bygdekino. Flere av våre nabokommuner har tilbud om bygdekino, men mange av disse innbyggerne finner også veien til Hamar og bidrar til gode besøkstall.
 
Totalbesøket på Hamar kino i 2023 var 143 772 publikummere. Det er en oppgang på 8,5 prosent fra 2022, mens resten av Innlandet opplevde en økning på 6,4 prosent. Gode filmer, store premierer, regissørbesøk og lignende forklarer oppgangen. De tre mest sette filmene var "Barbie", "Den første julen i Skomakergata" og "Oppenheimer".
 
-Vi motiveres av fornøyde publikummere, og i 2024 skal vi fortsette å skape kinomagi av høyeste kvalitet, sier kinosjef Silje Utkilen.