- Dette utbyttet kommer veldig godt med fordi vi står overfor nødvendige investeringer i skole, helse og omsorg og byutvikling, sier ordfører Vigdis Stensby. Hun legger til at 150 millioner kroner av dette er en engangsutbetaling som Hamar kommune ikke hadde budsjettert med eller forventet.

- Selv om 2023 ga et gledelig resultat, må vi samtidig erkjenne at vi har utfordringer ved at driftsutgiftene våre er høyere enn driftsinntektene, så hadde det ikke vært for det ekstraordinære utbyttet, hadde situasjonen vært mer alvorlig, forklarer ordføreren.

- Hamar kommune har utgifter som over år har vært høyere enn sammenlignbare kommuner. Derfor har kommunestyret vært opptatt av at vi må justere ned de løpende utgiftene slik at det blir bedre balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og det arbeidet er vi godt i gang med, legger hun til.

Kommunedirektør Osmund Kaldheim foreslår at overskuddet settes av i disposisjonsfond til fremtidige investeringer.