Det betyr at vi nå er 32 226 personer som bor i Hamar, en økning på 227 innbyggere hittil i år.

- Tallene er historisk høye for andre kvartal, sier ordfører Einar Busterud, som samtidig ser at det ligger noen årsaker bak de høye tallene. 

Befolkningsveksten inkluderer både fødte, døde, innflytting, utflytting, innvandring og utvandring. En del av økningen det siste kvartalet kommer av innvandring fra blant annet Ukraina. I tillegg flyttet hele 526 personer til Hamar fra andre steder i landet i løpet av våren! Totalt hadde Hamar en netto tilflytting på 197 personer, og en netto befolkningsvekst på 193 personer i andre kvartal.

Velkommen til Hamar

Vi ønsker alle som har kommet hit til oss det siste kvartalet hjertelig velkommen og håper alle vil trives!