Dette er det aller største av de totalt tre løftene som skal utføres før brua står ferdig.

- Bruelementet som skal løftes veier 296 tonn, forteller Krister Skjærbekk, prosjektleder i Hamar kommune. - Det skal heises inn over Stangevegen og sveises fast der den nye brua møter veien. Elementet skal løftes hele 15 meter over bakken når det svinger over pilarene. Det vil bli et spektakulært syn!  

Krana som skal løfte bruelementet står allerede klar på byggeplassen. Delene er fraktet på 33 lastebiler, og rigging av krana tok tre dager. 

Stangevegen stenger under løftet 

Selve løftet vil ta cirka 5 timer. - Vi planlegger å starte cirka klokka 01:00, når siste tog har gått for natten og strømmen på stasjonen er koblet ut, forteller prosjektleder Skjærbekk. - Siden bruelementet løftes over Stangevegen, blir det nødvendig å stenge veien fra lørdag 10. februar klokka 18:00 til søndag 11. februar klokka 07:00. Omkjøring vil bli skiltet i denne perioden. 

Anleggsområdet blir sperret av og delt inn i sikkerhetssoner. Publikum som ønsker å være til stede kan se løftet fra utsiden av sperringene, enten fra Brugata eller Esperantogata.  

Forbehold om vær og vind 

På grunn av størrelsen på løftet, er vi avhengig av at det ikke er for mye vind. Ved vindstyrke på mer enn 4 m/s vil løftet bli utsatt. 

Espern bru skal åpne den nye bydelen 

I løpet av første kvartal skal også det siste bruelementet løftes på plass, og i løpet av sommeren står brua ferdig. Da vil Espern bru åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.   

Se fortellingskart om Espern bru

Prosjektene langs strandsonen er allerede under utvikling, og du kan følge med i fortellingskartet vårt: 

Se fortellingskart om strandsonen