Bakgrunnen er en søknad som ble sendt 3. oktober, hvor Green Mountain AS ber om tillatelse til nettilknytning av Heggvin datasenter. 

- Dette gir oss grunn til å rope høyt hurra, sier ordførerne i Hamar og Løten kommuner, Vigdis Stensby og Marte Larsen Tønseth i kor. De roser regjeringen for å ha lyttet til signaler, gitt det prioritet og med det sikre fremdriften i et så stort og viktig prosjekt.

- Etableringen av Norges største datasenter nærmer seg med dette en realisering, sier ordfører Marte Larsen Tønseth og legger til at de gleder seg til å kunne tilrettelegge for flere virksomheter rundt etableringen.

- Vi er glade for at dette samarbeidsprosjektet får ytterligere vind i seilene, og ser frem til å bidra til å forsterke dette viktige næringsområdet gjennom et bredt samarbeid fremover også, legger ordfører Vigdis Stensby til.

Korte fakta

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. Heggvin transformatorstasjon i Hamar kommune

 • 6 stk. transformatorer, hver med omsetning 132/22 kV og ytelse 45 MVA
 • 9 stk. brannvegger plassert mellom transformatorene med lengde 5,8 meter, bredde 0,3 meter og høyde 10,6 meter.
 • Utendørs koblingsanlegg med 9 stk. bryterfelt med nominell spenning 132 kV
 • Et kontrollbygg med grunnflate ca. ca. 260 m2 og høyde ca. 5 meter, som vist på vedlagte fasadetegninger markert figur 1.
 • Nødvendig høyspenningsanlegg 
 • Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 15 dekar, som angitt på kart merket figur 2 vedlagt konsesjonen.  


2. Elektriske anlegg for tilknytning av Heggvin datasenter

 • 130 stk. transformatorer, hver med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 3,1 MVA
 • 3 stk. transformatorer, hver med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,1 MVA
 • 1 stk. transformator med omsetning 22/0,4 og ytelse 1,6 MVA
 • Innendørs koblingsanlegg med 56 stk. bryterfelt med nominell spenning 22 kV, med 6 stk. transformatorceller
 • To ca. kontrollbygg med grunnflate ca. 220 m2 og høyde ca. 5 meter
 • Nødvendig høyspenningsanlegg