Lars Rostad er fra samme tidspunkt konstituert som kommunalsjef for By, miljø og arbeid, og vil inngå i kommunedirektørens ledergruppe.

Stillingen som kommunedirektør vil bli utlyst.