Her finner du informasjon om å søke økonomisk sosialhjelp.


Disse stedene gir hjelp til de som trenger det:

CRUX Matutdeling i Hamar sentrum 

Tirsdag til fredag deler de ut gratis mat til vanskeligstilte personer og familier i Hamar.  Matutdelingen er forbeholdt CRUX sine brukere tirsdager og torsdager, åpent for alle onsdager og forbeholdt ukainere på fredager. De deler ut over ni tusen matposer hvert år. 

Slik foregår matutdelingen 
Ta med deg egen pose og still deg i kø utenfor våre lokaler i bakgården til CRUX Arbeideren, Grønnegata 51/Håkons gate. Når du kommer inn får du hjelp til å putte i posen utfra det sortimentet vi har fått inn av hyggelige frivillige. Vi har et samarbeid med Frelsesarmeen om fordeling av mat. De deler ut mat på mandager da vi har stengt.

Lokale leverandører bidrar med mat
Daglig henter de mat fra en rekke butikker og bensinstasjoner i og rundt Hamar. I tillegg får de også mat fra mange andre gode leverandører, som blant annet produsenter, engrosfirma, bønder og Prestrudsenteret. De tar også imot overskuddsmat, fra for eksempel festivaler og store møter.

Vil du bidra som frivillig eller har mat til overs, les mer på nettsiden til Stiftelsen CRUX om hvordan du kan ta kontakt: 
Stiftelsen CRUX

Matsentralen

Matsentralen redder overskuddsmat; det vil si god og spiselig mat som av ulike grunner ikke kan selges gjennom de tradisjonelle kanalene. De samarbeider med over 480 ideelle organisasjoner over hele landet, slik at maten de redder kommer ut til de som trenger den mest. Trenger du mathjelp kan du ta kontakt med hjelpen nærmest der du bor.

De har på sine nettsider et matkart, som viser de ulike hjelpestedene i Norge:
Lenke til matkartet 

Her finner du informasjon om å donere mat til Matsentralene

Frelsesarméen

Frelsesarmeen gir julehjelp til enkeltmennesker og familier som ikke selv har midler til en verdig julefeiring for seg og sine. Gjelder for deg som bor i Hamar, Løten, eller Stange kommuner. 

Det må søkes om å få julehjelp. Frist 2. desember. Frelesarméen opplyser at alle søknader vurderes individuelt. Avslag gis dersom kriteriene ikke er oppfylt, eller at antallet søknader er for stort i forhold til Frelsesarmeens rammer. 

Søk Frelsesarméen om julehjelp her

Flere aktører?‍

Vi er ellers tipset om at Livets senter Hamar og Evangeliesenteret kontaktsenter Innlandet deler ut mat.

Hvis det er enda flere i Hamarområdet som deler ut mat eller annet til de som sårt trenger det, er vi fortsatt glad for tips, slik at informasjon kan legges inn på denne siden.
E-post: kommunikasjon@hamar.kommune.no