Prosjektleder Krister Skjærbekk forteller at alt gikk etter planen også denne gangen:  

- Bruelementet ble løftet inn mot Espern av to mobilkraner, og det siste elementet var på plass på én og en halv time. Verken bil- eller togtrafikk ble påvirket av løftet. 

Dette siste elementet veide 134 tonn inkludert løfteutstyr, og var den minste av seksjonene til brua. I bildegalleriet nederst i saken kan du få en smakebit av hvordan brua blir.

Espern bru skal åpne den nye bydelen 

Nå som det siste bruelementet er på plass, starter arbeidet med brurampa, det vil si betongkonstruksjonen som skal gå fra brua og ned til terrenget. Dette arbeidet vil ta cirka 2 måneder, før brua står ferdig i sin helhet i løpet av sommeren. Da vil Espern bru åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.   

Se fortellingskart om Espern bru

Prosjektene langs strandsonen er allerede under utvikling, og du kan følge med i fortellingskartet vårt:

Se vårt fortellingskart om Strandsonen