Disse 50 første stolpene har blitt planlagt sammen med Hamar historielag, og underveis vil du få opp historiske tekst og bilder på mobilen ved registreringen av disse stolpene.

Stolpene på Gåsbu og Brumund ble klare 15. juni. Disse står ute til og med 27. september mens de resterende stolpene er tilgjengelige til og med 31. oktober. Du finner historisk informasjon også på postene i Vang, og her har Vang historielag bidratt med fakta om stedene som besøkes. 

Det er med andre ord mye å lære underveis på stolpejakt-turen i jubileumsåret i Hamar!

Fakta om Stolpejakten 2024

 • Stolpejakten er et gratis trimtilbud som passer for folk i alle aldre.
 • Stolpene er gradert med fire farger og de med grønn fargekode er tilgjengelige med rullestol eller barnevogn. 
 • Stor takk til Hamar orienteringsklubb og Vang orienteringslag for supert arbeid med oppsett av stolper - og historielaget for nyttig kunnskap om Hamar sentrum.

Kartbrosjyren

Denne kartbrosjyren viser hvor i Hamar alle stolpene er /skal bli plassert ut. Den er lagt inn i appen, og her åpnes nye kart etter hvert som rundene er klare.

 • Kartbrosjyren kan hentes i Hamar rådhus servicekontoret, turistkontoret/HHT-butikken i Strandgata, Hamar bibliotek, Ankerskogen svømmehall og i sportsbutikker.

Registrering av stolper du har tatt

 • Scanning av QR-kode ved hjelp av appen «Stolpejakten» 
 • Registrering av bokstavkode i appen «Stolpejakten» på hver stolpe
 • Notering av bokstavkode på trykksaken underveis på turen. Etter turen kan kodene registreres på www.stolpejakten.no
 • Det vil også være mulig å levere inn trykksaken i Hamar rådhus - Innbyggerservice -  med bokstavkoder for de som ikke har mulighet til å registrere seg på nett. 

Runder

 • Jubileumsrunden i Hamar sentrum: 21. mars - 31. oktober
 • Storhamar lions-runden - Domkirkeodden: 15. april - 31. oktober
 • Vang Lions-runden - Ridabu: 1. mai - 31. oktober
 • Ankerskogen-runden - Furuberget og Frøbergsberget: 1. juni - 31. oktober
 • Tretopphytter.no-runden - Brumund: 15. juni - 27. september
 • Vang almenning-runden - Gåsbu: 15. juni - 27. september

Premier

Uttrekkspremier trekkes ut blant alle som har registrert seg. Premiering skjer etter at sesongen er slutt. Premie for barn/ungdom t.o.m 16 år som har tatt minst 50 stolper kan hentes ut hos Innbyggerservice i Hamar rådhus fra nå og frem til 20.desember. Premien er et dagbesøk i Ankerskogen svømmehall.