Søknadsskjema og informasjon om skoleskyss finnes på nettsiden til Innlandet trafikk. Skjemaet leveres skolen.

Søk skoleskyss