Espern bru vil når den står ferdig åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner. 

Stangevegen er stengt 

I forbindelse med arbeidene med brua, er det nødvendig å stenge Stangevegen for gjennomkjøring mellom Esperantogata og Nedre Briskebyveg i ett år fra 27. juli. Vi vet at dette påvirker deg som innbygger og besøkende i hverdagen, og har samlet informasjon om det du kanskje lurer på.

Hva betyr det for deg?

Vi holder deg oppdatert

Anleggsperioden er beregnet å vare fra 27. juli 2022 - 17. juli 2023. Det er viktig for oss å gi deg som blir berørt god informasjon underveis. Du kan følge med på historien i fortellingskartet vårt. Her finner du 3D-modell og tidslinje for prosjektet, siste nytt om byggeprosessen, og planlagte omkjøringsruter for fotgjengere, syklister og bilister:

Espern bru - følg med på historien her

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om prosjektet? Du kan kontakte Innbyggerservice på tlf. 62 56 30 00 eller sende oss en henvendelse her.