Alt om Korona - Adobe StockAktuelt nå:

 

Om beredskap i Hamar kommune

  • Denne nettsiden vil først og fremst bli brukt som et verktøy under beredskapsøvelser i Hamar kommune, men vil også kunne være en ressurs i en reell krisesituasjon.
     
  • Hamar kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Den utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og en viktig bærebjelke i det norske beredskapsarbeidet. 
     
  • Kommunen har en særlig rolle ved forebygging, beredskap- og krisehåndtering og skal ha oversikten over beredskapsstatus. Kommunen rolle er derfor viktig både for lokale, regionale og sentrale myndigheter. 


Kommunal psykososial kriseberedskap er slik:

Hverdag    Hverdag etter 16.00 og nattHelg og helligdager
Henvendelser direkte til kommunens servicekontoret tlf.
62 56 30 00.
Henvendelser til legevakt
tlf. 116 117 eller lokalt nr.
62 53 19 00.
Henvendelser til legevakt tlf. 116 117 eller lokalt nr. 62 53 19 00.
Henvendelser til legevakt tlf.
62 53 19 00
..Henvendelser direkte til krisetelefon som disponeres av vakthavende i interkommunalt kriseteam.  Tlf. 952 411 55.     


Andre nyttige kontakter:

Se også den nasjonale siden www.kriseinfo.no

og nettsiden som forteller Slik varsles du om kriser

Artikler: