• 110 Brann, 112 Politi, 113 AmbulanseDenne nettsiden vil først og fremst bli brukt som et verktøy under beredskapsøvelser i Hamar kommune, men vil også kunne være en ressurs i en reell krisesituasjon.
 • Hamar kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Den utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og en viktig bærebjelke i det norske beredskapsarbeidet. 
 • Kommunen har en særlig rolle ved forebygging, beredskap- og krisehåndtering og skal ha oversikten over beredskapsstatus. Kommunen rolle er derfor viktig både for lokale, regionale og sentrale myndigheter. 

Kommunal psykososial kriseberedskap er slik:

Hverdag    Hverdag etter 16.00 og nattHelg og helligdager
Henvendelser direkte til kommunens sentralbord tlf.
62 56 30 00.
Henvendelser til legevakt
tlf. 116 117 eller lokalt nr.
62 53 19 00.
Henvendelser til legevakt tlf. 116 117 eller lokalt nr. 62 53 19 00.
Henvendelser til legevakt tlf.
62 53 19 00
..Henvendelser direkte til krisetelefon som disponeres av vakthavende i interkommunalt kriseteam.  Tlf. 952 411 55.     


Andre nyttige kontakter:

 • Ambulant akuttenhet  på  Distriktspsykiatrisk senter DPS, Sykehuset Innlandet, Hamar. Tilbud til pasienter i akutt psykisk krise inkl. selvmordstanker. Åpent hverdager kl 07.30-21.30/fredag til kl.18. Tlf: 625 81 888 (døgnbemannet.)
 • Barneverntjenesten har en akutt og kriseberedskap utover kontortid og i helger og høytider. Barnevernvakta har da telefon: 62 35 70 00 og 907 35 215.
 • BUP Hamar (Barne- og ungdomspsykiatri, Sykehuset Innlandet), åpent kl 08-15.30, tlf: 625 88 500.
 • Giftinformasjonssentralen på telefon 22 59 13 00
 • Hamar familievernkontor, tlf. 466 17 130
 • Hamar interkommunale krisesenter
 • Legeoversikt Hamar kommune
 • Nettsiden Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet.
 • Politiet: Ved administrative henvendelser til politiet, kan man bruke det landsdekkende telefonnummeret 02800. Her finner du flere telefonnummer til politiet
 • Psykososial krisegruppe: Tlf. 916 03 327
 • Sykehuset Innlandet - oversikt avdelinger
 • Tipstelefonen mot seksuelle overgrep mot barn - 800 80 018.
 • Vakttelefon vann, avløp: 97 18 74 97
 • Veterinærvakt: : 62 56 24 30
Se også den nasjonale siden www.kriseinfo.no