Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • Høgskolen i Hamar

  ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE Alvorlig hendelse Hamar

  19.04.2017Øvelsen er nå over og kriseledelsen er samlet til evaluering! Kl. 09.50 i dag fikk Innlandet politidistrikt melding om skyting på campus Hamar Høgskolen Innlandet. Politi og andre nødetater er på stedet, men situasjonen er foreløpig uklar. Telefonnummer for foreldre og familie ved Høyskolen: 815 02 800(ikke betjent - kun øvelse).
 • flom

  Øvelse øvelse øvelse: Melding 6 kl. 13.25

  04.12.2013Øvelsen avsluttes nå og deltagerne er inne i en evalueringsfase.
 • Exercise Exercise Exercise - Message 5 - at.1145

  04.12.2013Practical info to our citizens Hamar municipality welcomes inquiries from the public on the phone and through our website, as telecommunications / electronic communications are back. The wind abates, but it is getting colder, so preparedness is still on top. The power supply is still unstable in our area.
 • flomskader

  ØVELSE ØVELSE ØVELSE - melding 4

  04.12.2013Skoler og barnehager er stengt i dag. Greveløkka skole er døgnåpen for barn/elever av foreldre som jobber med krisehåndteringen eller som har barn som trenger tilsyn av spesielle årsaker ellers.

Beredskapsside i Hamar kommune

Denne nettsiden vil først og fremst bli brukt som et verktøy under beredskapsøvelser i Hamar kommune, men vil også kunne være en ressurs i en reell krisesituasjon.

Hamar kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Den utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og en viktig bærebjelke i det norske beredskapsarbeidet. 

 

 

 
Kommunen har en særlig rolle ved forebygging, beredskap- og krisehåndtering og skal ha oversikten over beredskapsstatus. Kommunen rolle er derfor viktig både for lokale, regionale og sentrale myndigheter. 

Se også den nasjonale siden www.kriseinfo.no

 

Sist endret: 27.07.2015
|
|
|