Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Timebestilling vaksine

Husk å tenke på vaksine i god tid før reisen! Minimum to måneder før. Sjekk hvilke vaksiner du har og hvilke vaksiner du trenger. Har du en diagnose du medisineres for, bør du sjekke med legen din om denne er til hinder for vaksine.

Telefontid for timebestilling og spørsmål hver dag klokka 08:30 – 10:00. Telefon: 62 56 31 38 (fødselsnummer må oppgis).

Betaling: Bankkort. NB! Hvis du ikke møter til oppsatt vaksinetid - uten avbestilling - faktureres du med kroner 312,-. Dette gjelder også for barn.

Bestille time knapp      Avbestille - flytte time knapp

Mine vaksiner lenke      Andre henvendelser knapp

Vaksinasjon av barn (0 - 15 år):
For vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet er hovedregelen at begge foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjonen. Vi ønsker derfor at begge foreldre følger dersom dette er praktisk mulig. Hvis det ikke er mulig ber vi om at dere tar med  skriftlig dokumentasjon på at begge foreldre samtykker - les om samtykke 

Kontoret bemannes av helsesøstrene Anne Wangen, Synnøve Aamodt Svelle og Leila Barmaki. Medisinsk-faglig ansvarlig: Kommuneoverlege Bente Bjørnhaug Pedersen.

Sist endret: 26.04.2017
|
|
|