Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Vaksine

Hamar kommune gir vaksine i forhold til spesielle sykdommer du kan pådra deg her hjemme eller på reise ute i verden.

  • Husk å tenke på vaksine i god tid før reisen! Minimum to måneder før. Sjekk hvilke vaksiner du har og hvilke vaksiner du trenger. Har du en diagnose du medisineres for, bør du sjekke med legen din om denne er til hinder for vaksine.
  • Telefontid for timebestilling og spørsmål hver dag klokka 08:30 – 10:00. Telefon: 62 56 31 38 (fødselsnummer må oppgis).

Vaksinasjon av barn (0 - 15 år):
For vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet er hovedregelen at begge foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjonen. Vi ønsker derfor at begge foreldre følger dersom dette er praktisk mulig. Hvis det ikke er mulig ber vi om at dere tar med  skriftlig dokumentasjon på at begge foreldre samtykker - les om samtykke 

Andre aktuelle lenker: Barn på reise   Informasjon om den enkelte vaksine

Betaling: BankkortNB! Hvis du ikke møter til oppsatt vaksinetid - uten avbestilling - faktureres du med kroner 312,-. Dette gjelder også for barn.

Kontoret bemannes av helsesøstrene Anne Wangen, Synnøve Aamodt Svelle og Leila Barmaki. Medisinsk-faglig ansvarlig: Kommuneoverlege Bente Bjørnhaug Pedersen.

Andre oppgaver ved Smittevernkontoret:
  • Vaksinasjon og veiledning gis også til grupper som er spesielt utsatt for smitte i forbindelse med arbeid eller livsstil.
  • Tuberkulosekontroller: For innvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose og for arbeidstakere i spesielle situasjoner + Smitteoppsporing der tuberkulose er påvist.
  • Helsekontroll av nybosatte flyktninger og eventuelt familiegjenforente.
  • Influensavaksine og meningokokk-vaksine.
  • Noen land i Afrika og Sør-Amerika krever gul feber-vaksine før innreise med internasjonalt vaksinasjonskort. Dette utstedes hos oss.
  • Etter avtale dekker Reisevaksinasjons/ smittevernkontoret i Hamar også Ringsaker og Løten.
  • NB! Hamar statlige mottak har egen sykepleier/helsesøster. (Tlf. 62 59 80 23.)

Lenker:

Sist endret: 17.03.2017
|
|
|