Husk å tenke på vaksine i god tid før reisen! Minimum to måneder før. Bruk gjerne vår digitale time-bestilling her på denne siden. Her kan du også avbestille eller flytte time.

Telefontid for timebestilling og spørsmål hver tirsdag og torsdag klokka 09:00 – 10:00. Telefon: 62 56 31 38 (fødselsnummer må oppgis). OBS! Kun èn mulighet til å endre avtaletidspunkt.

Smittevernkontoret finner du i 1. etasje i Hamar rådhus.

Tips før vaksinen

Betaling: Bankkort. NB! Hvis du ikke møter til oppsatt vaksinetid - uten avbestilling - faktureres du med kroner 312,-. Dette gjelder også for barn.

Bestille time knapp      Avbestille - flytte time knapp

Mine vaksiner lenke      Andre henvendelser knapp

Vaksinasjon av barn (0 - 15 år):
For vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet er hovedregelen at begge foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjonen. Vi ønsker derfor at begge foreldre følger dersom dette er praktisk mulig. Hvis det ikke er mulig ber vi om at dere tar med  skriftlig dokumentasjon på at begge foreldre samtykker - les om samtykke 

Kontoret bemannes av helsesøstrene Anne Wangen, Synnøve Aamodt Svelle og Leila Barmaki. Medisinsk-faglig ansvarlig: Kommuneoverlege Bente Bjørnhaug Pedersen.