• Hvem klarer å sykle saktest? 
 • Eller hoppe kortest?
 • Eller gjette mest riktig?


Det er jubileum i Hamar og tid for å finne på morsom galskap..eller kanskje vi skal si gla'skap?!

Vil DU arrangere en artig aktivitet og kåre din "Best-i-landet-mester"? Noe som både barn og voksne kan delta på, og som ikke krever utstyr og trening? 

Dette er en gyllen anledning for lag, foreninger og bedrifter å synliggjøre seg og sitt, gjennom morsomme konkurranser for både deltagere og publikum – satt i et system, og under en stor paraply som markedsføres i fellesskap.

Påmeldingsskjema for å melde inn forslag til aktivitet 

Kontakt-e-post hvis spørsmål 

Arrangementsregler

 • Hovedperioden for aktivitetene er 20. juni - 23. juni. Det kan søkes om en lengre periode, men "Best-i-landet-mester" må kåres innen kl. 18.00 søndag 23. juni 2024.
 • Det er ønskelig å samle aktivitetene i Hamar sentrum eller langs/i Mjøsa. Hvis aktiviteten krever en annen lokasjon, må det framkomme i søknaden.
 • Det er ønskelig at alle bør kunne delta uavhengig av alder, kjønn og funksjonalitet.
 • Alle aktiviteter må kunne måles slik at "Best-i-landet-mester" kan kåres.
 • Alle aktiviteter skal være så miljøvennlige som mulig.
 • Alle aktiviteter må planlegges slik at de kan gjennomføres uavhengig av vær og vind.

  Arrangøransvar: 

 • Alle aktiviteter må gjennomføres med eget budsjett og utstyr og eier av aktiviteten står selv ansvarlig for trygg og god gjennomføring.
 • Eier av aktiviteten er selv ansvarlig for planlegging, rigg, gjennomføring, sikkerhet og nedrigg (opprydding), samt informere deltakere om mulig risiko ved deltakelse.
 • Hamar kommune bistår med strøm der dette er mulig og høyst nødvendig.
 • Alle samarbeidspartnere til en aktivitet må registreres og godkjennes av Hamar kommune.
 • En eventuell avlysning på grunn av ekstremvær eller andre forhold, som ikke kan påvirkes, bærer eier av aktiviteten selv risikoen for. Erstatning/utlegg av noe slag dekkes ikke av Hamar kommune.
 • Eventuelle innteketer (sponsor, støtte) tilfaller aktivitetens eier.
 • Detaljsalg er tillatt så lenge man følger norsk lov.

  Kommunens rolle: 
   
 • Det er Hamar kommune som tar den endelige beslutningen om søknaden aksepteres eller ikke. Endelig svar gis arrangører senest innen 15. mai 2024. 
 • Trekker ansvarlig søker seg og det er ønskelig med en erstatter, må ny godkjennes av Hamar kommune.
 • Hamar kommune har ansvar for arrangementet i sin helhet og markedsfører arrangementet i egne kanaler i forkant og undervegs. Vi mottar gjerne bilder til bruk i markedsføring fra hver enkelt arrangør fortløpende.

  Illustrasjon med konfetti og pokal.