Bedriftene mottok hvert sitt diplom av ordfører Vigdis Stensby i forbindelse med et formannskapsmøte nå i januar. Hun poengterte at de tre var veldig ulike bedrifter, noe hun mente var positivt. Bredden av miljøsertifiserte bedrifter i Hamar, er gledelig stor.

Hun la også vekt på målsetningen vår: «Hamar skal være en kommune der det er lett å leve miljøvennlig». 

Mottakere av diplomet ved utdelingen i januar: 

Sulland Midtstranda AS ved salgssjef Magnus Weme (salgssjef) og bilselger Martin Stalsberg sammen med Vigdis Stensby.

Røde kors Hedmark og Hamar (samme diplom) ved daglig leder i Hamar Røde Kors, Mariann Mikkelsen og Jan Olav Andersen, enhetsleder økonomi, administrasjon og styring med Vigdis Stensby.

Hamar kommune gratulerer alle tre virksomhetene.

En Miljøfyrtårn-kommune

Hamar kommune er også et Miljøfyrtårn. Den første kommunale virksomheten ble sertifisert i 2010, og siden da er ca. 40 kommunale virksomheter sertifisert.

Ønsker du at din bedrift skal miljøsertifiseres?

Hamar kommune er partner i Miljøfyrtårn-nettverket, og har gjennom det, en avtale med CertNor. De gjennomfører sertifisering av bedrifter og virksomheter i kommunen. For å få tildelt en sertifisør og komme i gang med miljøfyrtårnsertifisering, ta kontakt med CertNor på post@certnor.no

På miljødirektoratets nettside finner du mer informasjon om miljøstyring og miljøsertifisering.

Les mer om miljømerking og sertifisering