25 helse- og sosialfaglig personell har deltatt på kurset som omhandler seksuell helse og seksualitet for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser. Dette er femte året kurset arrangeres og prosjektleder Ann Synnøv Leithe kan fortelle om stort engasjement blant deltakerne.

Hva skjer med seksualitet, selvbilde og intimitet når man blir alvorlig og livstruende syk? Hvem tar hånd om de pårørende? Hvordan videreformidle informasjon og kommunisere med tjenestemottakere og partnere? 

Viktige temaer har blitt tatt opp av dyktigeArbeidsgruppen. Foto: Ann Synnøve Leithe
foredragsholdere - blant andre kreftsykepleier og sexologisk rådgiver Heidi Rognlidalen, høgskolelektor og spesialist i sexologisk rådgivning Wenche Fjeld, spesialist i kirurgi og urologi Morten Andersen og daglig leder i Oss i Mellom Laila Jacobsen, for å nevne noen. 

Hele kursplanen og introduksjon til alle foredragsholdere kan du se her. (PDF, 187KB)

Arbeidsgruppen har bestått av Ann Synnøve Leithe (Nok Hamar), Frøydis Sund (Likestillingssenteret), Heidi Nordsveen (Ringsaker kommune) og Marte Lill Solstad (Hamar kommune) i tillegg til Simen Stenseth (Profo Innlandet) og Heidi Rognlidalen (Nok Hamar) som ikke var tilstede da bildet ble tatt.

Målet med kurset 

  • Helse– og sosialfaglig personell får styrket kompetanse og mot til å snakke med tjenestemottakere, partnere, pårørende og kollegaer om seksuell helse
  • Helse– og sosialfaglig personell sprer kunnskap om seksuell helse på egen arbeidsplass
  • At eldre mennesker, personer med utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og pasienter med alvorlig kronisk sykdom og deres partnere og pårørende får tilbud om støtte og samtale om seksuell helse

Nysgjerrig på temaet? Hør podkasten!

I desember 2022 ble prosjektlederne Ann-Synnøve og Frøydis invitert til podkasten Helhjerta. I podkastepisoden får du nyttig kunnskap om hva seksuell helse er og hva som er viktig å spørre om når man skal snakke om dette temaet som kan være vanskelig for mange.

Her kan du høre podkasten.