Den nye løsningen vil lanseres i løpet av kort tid, og lag og foreninger, som er åpne for  allmenheten, vil da få informasjon om dette i egen e-post.

Hvorfor en ny løsning?

Hamar kommune og sju andre kommuner i Innlandet, gjør dette i samarbeid med Indigo IKT og vår nett-leverandør CoreTrek, av to viktige grunner: 

 1. For å få en total oversikt over kommunens lag og foreninger
 2. For å sikre at informasjonen er mest mulig korrekt

Den totale oversikten vil kommunen få gjennom en automatisk import fra Brønnøysund-registeret. Lag og foreninger som har sitt "på stell" her, vil få den samme informasjonen synlig på kommunens nettside. Det må bare bekreftes en gang årlig. (etter varsling)

Løsningen blir i tillegg lagt opp slik at laget/foreningen selv - via styreleder eller delegert til annen person i laget - kan gå inn og legge inn tilleggsinformasjon der det er ønskelig. Det går også an å laste opp et bilde og en logo. Kart vil komme inn automatisk ut fra adresse.

Endringer gjøres mulig gjennom pålogging med MIN-ID/Bank-ID i kommunens Min side-løsning, og dette vil bli basert på tillit.

Kategorisering

Alle lag og foreninger skal sorteres ut fra egen aktivitet, for å få best mulig oversikt. Disse kategoriene er satt opp: 

 • Dyr
 • Friluftsliv og naturvern
 • Kultur, kunst og historie
 • Idrett og sport
 • Helse og livsstil
 • Humanitære organisasjoner
 • Tro og livssyn
 • Politikk og samfunn
 • Velforeninger
 • Andre foreninger og organisasjoner

Bonus for både innbyggere, kommune og foreningen selv

Å ha korrekt informasjon om tilbudet innen lag og foreninger i kommunen, og å ha en kategorisert oversikt, er et stort pluss for alle parter. 

 • Å vite om alle tilbud, og kunne navnet på foreningene, er nær sagt umulig for en innbygger. Og særlig vanskelig er det for de som er nye i kommunen. 
 • For lag og foreninger er det viktig at mulige, nye medlemmer kan komme i kontakt på en enkel måte.
 • Kommunen trenger også å nå ut med informasjon til foreningene, og det er mye samarbeid og søknader om tilskudd, dugnad og annet gjennom året. Alt dette blir enklere når kontakt-opplysningene stemmer.

Forhåndsgodkjenning

I forkant av at den nye løsningen blir lansert, har kommunen gått gjennom oversikten med lag og foreninger fra Brønnøysund. Foreninger for en lukket gruppe; kaffeslaberas, lunsjtreff, bedriftsinterne samlinger og lignende, har vi etter beste evne prøvd å unnta fra å bli lagt ut på nett. 

I sum er cirka 400 lag og foreninger nå godkjent i Hamar! Noe informasjon, som kommunen hadde fra før, er også lagt til i visningen.

Skulle vi feilaktig ha unntatt noen fra visning, er det selvsagt mulig å komme inn igjen sammen med øvrige lag og foreninger i kommunen. Alle nye lag og foreninger som eventuelt blir opprettet framover, vil også kunne søke om å få en oppføring på siden vår.

I Hamar kommune er det Kultur og frivillighet, i samarbeid med Kommunikasjon, som har vært ansvarlige i prosessen med ny løsning. - Vi håper i sum at løsningen skal gi oppdatert lagsinformasjon som er til nytte for alle i kommunen vår, og at dere som er i lag og foreninger vil føle eierskap til egen informasjon - til beste for alle.