Ole Bulls gate 31, 2318 HAMARBilde fra en lesestund ute i Ankerløkken barnehage.

Telefon: 62 56 33 62/ 63
Konstituert styrer: Heidi Solem

Om barnehagen vår:
Ankerløkken er en hyggelig 2-avdelings barnehage. Den er godkjent for 27 barn, og tar i mot barn 1-6 år. Gruppestørrelsene kan variere noe.
Åpningstid 06.45 – 16.30.
 

Åpen barnehage i Skolegt. 23:
Ankerløkken åpen barnehage holder hus i Frikirkens kjellerstue. Dette er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder som er i følge med en voksen. Det er ingen nedre aldersgrense- alle barn under skolealder er hjertelig velkomne !

Åpningstid er tirsdag og onsdag mellom 10.00 – 14.00. Tlf. 90 99 86 17.
----------------------------------

Med start i 1955 er vi en av byens eldste barnehager, og vi feiret 60-års jubileum våren 2015. Barnehagen ligger sentrumsnært, men også nær Ankerskogen, Tiger`n og Koigen som er friområder vi bruker mye.

Barnehagen har et lite og oversiktlig miljø, og stabilt personale med mye erfaring. Vi legger vekt på å «se» det enkelte barn og skape ro i hverdagen. Vårt mål er å legge til rette for at leken på alle måter skal ha gode vilkår og gi det enkelte barn mulighet til å delta i varierte former for lek og aktivitet.

Våre satsingsområder er «språk» og «læring». Det betyr at disse områdene vil bli særskilt vektlagt i vårt pedagogiske arbeid med barna.

Ankerløkken har innledet et samarbeid med Parkgården som vi vil fortsette også i året som kommer. Dette er et unikt samarbeid mellom to ulike institusjoner, og det er både spennende, lærerikt og givende for alle involverte.

Gjennom lek, allsidige aktiviteter, omsorg og medvirkning ønsker vi og skape gode øyeblikk for alle barn i Ankerløkken barnehage.