Ole Bulls gate 31, 2318 HAMARBilde fra en lesestund ute i Ankerløkken barnehage.

Telefon: 62 56 33 62/ 63
Styrer: Heidi Solem

Om barnehagen vår:
Ankerløkken er en hyggelig 2-avdelings barnehage. Den er godkjent for 27 barn, og tar i mot barn 1- 6 år. Gruppestørrelsene kan variere noe, men det er kun 9 barn på småbarns-avdelingen vår.

Åpningstid 06.45 – 16.30.

Om Åpen barnehage i Torggt. 73 

Åpner 10. februar kl. 1000 – 1400 etter å ha vært korona-stengt en periode.

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, fra 0 til 6 år, som er i følge med en voksen. Alle barn under skolealder er hjertelig velkomne!

  • Vår åpningstid vil være onsdag og torsdag – fra kl. 1000 – 1400. 
  • Tlf.: 909 98 617.

Ankerløkken barnehage leier lokale av Frivilligsentralen.
VELKOMMEN til oss!

----------------------------------

Barnehagen ligger sentrumsnært, men også nær Ankerskogen, Tiger`n og Koigen, som er friområder vi bruker mye.

Barnehagen har et lite og oversiktlig miljø. Vi legger vekt på å «se» det enkelte barn og skape ro i hverdagen. Vårt mål er å legge til rette for at leken på alle måter skal ha gode vilkår og gi det enkelte barn mulighet til å delta i varierte former for lek og aktivitet.

Våre satsingsområder er «språk» og «læring». Det betyr at disse områdene vil bli særskilt vektlagt i vårt pedagogiske arbeid med barna.

Ankerløkken har innledet et samarbeid med Parkgården som vi vil fortsette også i året som kommer. Dette er et unikt samarbeid mellom to ulike institusjoner, og det er både spennende, lærerikt og givende for alle involverte.

Gjennom lek, allsidige aktiviteter, omsorg og medvirkning ønsker vi og skape gode øyeblikk for alle barn i Ankerløkken barnehage.