- Selv om veier og områder er sperret av, ser vi at mange likevel velger å oppsøke områdene, forteller beredskapskoordinator Hans-Erik Gaare. - For din egen sikkerhets skyld advarer vi på det sterkeste mot å ta deg inn på områder som er stengt. Det er alltid en grunn til at veier er stengt eller områder sperret av. Selv om det ikke er synlig mye vann på veien, kan det være synkehull og andre farer som ikke er så lette å få øye på.

Synkehull og andre farer

Gangveien mellom forsvarets vernepliktssenter og Domkirkeodden ble sperret av i går. Som bildet viser er det usikker grunn og synkehull i gangveien, og vi har derfor stengt veien av sikkerhetshensyn. Gangveien er en populær turvei til vanlig, men ikke legg lufteturen eller joggeturen hit mens veien er stengt, finn heller en annen rute.

Veien har synkehull

Gangveien mellom vernepliktsverket og Domkirkeodden er stengt.

Hold deg oppdatert

Her finner du all informasjon om flommen og hvilke veier og områder som er stengt.