Matservering

Matsalg som ikke er av privat karakter skal registreres hos Mattilsynet. Eksempler på matsalg som skal meldes er messer, festivaler, bondens marked etc.

Du melder fra om matsalg ved hjelp av Matilsynets skjematjenester

Skoler og lag som selger pølser og kaker på 17. mai, loppemarkeder etc. trenger ikke å registrere seg hos Mattilsynet. Les mer om det på Mattilsynets nettsider

Kontaktinformasjon
Mattilsynet, region Øst-Norge:
Telefon: 22 40 00 00  E-post Mattilsynet

Her finner du mer informasjon om matservering - Mattilsynet