Sanitet og frivillige

Sanitet 

Det er behov for en viss sanitetsberedskap ved store arrangement. Ved noen arrangementer er det kanskje tilstrekkelig med et par medarbeidere som er opplært i førstehjelp, mens det ved større arrangementer vil være behov for en organisasjon med leger, sykepleiere og ambulanse. Dette må inngå i den totale risikovurderingen som arrangør gjør i forkant av arrangementet.

Arrangør av store arrangement må melde arrangementet til Hedmarken interkommunale legevakt v/Atle Rørbakk, Postmottak Hamar kommune.

Det må beskrives type arrangement og hvilken beredskap som er avtalt, med hvem, herunder hvilken type helsepersonell som er involvert og antall.

Norsk Folkehjelp Hamar
Hamar Røde Kors

Frivillige

Hamar kommune har oversikt over lag og foreninger som kan kontaktes i forbindelse med arbeid rundt arrangement. Ta kontakt med kulturkontoret ved Ingrid Christiansen Hollekim