Støy

Tillatelse

Dersom du skal avholde arrangement hvor det skal fremføres sang, musikk, fremvisning eller bruk av høyttalere på offentlig sted, må det alltid sendes søknad til politiet: Skjema for arrangementer - politiet

Regler for musikkstøy finnes her:

Musikkanlegg og helse - Veileder til arrangører og kommuner

 

Dispensasjon for musikk etter kl. 23
Retningslinjene om utendørs musikk og høyttalerbruk sier at det ikke er lov å spille musikk etter kl. 23. Dersom du ønsker å gå utover disse retningslinjene, kan du søke om dispensasjon hos kulturkontoret: postmottak@hamar.kommune.no

Kulturkontoret skal be om uttalelse fra Samfunnsmedisinsk enhet ved søknad om dispensasjon.

Dispensasjon begrenses til:

  • Inntil seks arrangementsdager pr. kalenderår for hvert uterom.
  • Dispensasjon innvilges vanligvis kun i helgene.
  • Hovedregelen er at dispensasjon innvilges fram til kl. 24.00.
  • I helt spesielle tilfeller kan tiden utvides til kl. 02.00, men da skal naboer tilbys alternativ overnatting.

 

Nabovarsel
Arrangøren må informere naboer og innbyggere om arrangementet i god tid før arrangementet skal holdes.