Om tjenesten
Kort beskrivelse Tiltak for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter.

For å bli støttekontakt må man være 18 år. En fordel med førerkort, men ingen betingelse. Søker blir innkalt til samtale hos saksbehandler som vil avgjøre om søker "passer" til de som trenger støttekontakt.

Målgruppe
Alle
Kriterier/vilkår Støttetiltak gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Enhet for tildeling av tjenester
Saksbehandlingstid Behandles fortløpende
Klagemulighet Klagefrist 4 uker fra vedtak er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen.
Annen informasjon

Ta kontakt med:
Anne Brendjord, Helse og omsorg er kontaktperson.
Kommunens servicekontor telefon 62 56 30 10. 

Foruten støttekontakttjeneste kan vi også tilby ulike grupper og aktiviteter for personer med utviklingshemming, psykiske lidelser og bevegelseshemming.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 02.
Ansvarlig enhet
Kultur og frivillighet
Telefaks
62 51 00 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2020-10-14