Alle kommunale barnehager har felles planleggingsdager. P – dagene er satt opp med utgangspunkt i skoleruta og er sammenfallende med skoleruta. 

Her finner du skoleruta.

Alle private barnehager blir orientert om kommunale barnehagers p - dager men det er opp til den enkelte private barnehage hvilke dager som gjelder.