Vi har felles opptak med Hamar kommune, og dere søker plass gjennom deres nettside. 

Lenke til søknadsskjema