Hamar læringssenter ligger sentralt i Hamar, og driver opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere bosatt i Hamar kommune. Dette gjelder først og fremst personer som har rett til gratis opplæring, men vi selger også opplæring til andre grupper.  

Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap.

Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

Deltakerne går i grupper ut fra utdanning og språkferdigheter. Før plassering i grupper, foretas en kartlegging av deltakerne.

Her kan du lese Skoleavisa vår!

Registrering

Vi ser gjerne at du oppsøker kontoret vårt for å registrere deg. Henvend deg per telefon 62 56 36 80 eller mail for å gjøre avtale. Mandager klokka 09.00 kan du komme til registrering uten avtale.

Adresse: Torggata 91, 2317 Hamar
Tlf.: 62 56 36 80 

E-mail: voksnorsk@hamar.kommune.no

 


 

Kurstilbud vinter 2022: 

Hamar læringssenter tilbyr kveldskurs i norsk fra A1 til B2-nivå. (Det blir kun satt i gang 2 kurs.)

  • Kursdager er mandager og onsdager fra kl. 18.00 til 20.30, med oppstart 24.januar og siste kurskveld 4. mai.
  • Hele kurset koster kr 4500,-.  Betales på forskudd/ første kurskveld
  • Påmeldingsfrist 19. januar. 
  • Påmelding til voksnorsk@hamar.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes til Hamar læringssenter tlf.: 62 56 36 80.

 

For mer informasjon om kurs og påmelding, ta kontakt med Hamar læringssenter. 

 

Prøver: 

 

Henvendelser til resepsjonen i 5. etasje i Folkets Hus. Åpningstider: 08.00 - 15.00. Lunsj: 11.30 - 12.00. Telefon: 62 56 36 80.