Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hamar læringssenter

 Vi er 30 ansatte fordelt på to læresteder. Administrasjonen holder til i Folkets hus.

Adresse: Torggata 91, 2317 Hamar.
Tlf.: 62 56 36 80.

Konstituert Rektor: Per Christensen Tlf.: 62 56 36 87

Om oss: 
Vi har kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nivået er tilpasset nybegynnere og viderekomne (A1 – B2). Deltakere tas opp etter søknad. Deltakerne går i grupper ut fra utdanning og språkferdigheter. Før plassering i grupper, foretas en kartlegging av deltakerne.

Henvendelser til resepsjonen i 3. etasje i Folkets Hus. Åpningstider: 08.00 - 15.00.. Lunsj: 11.30 - 12.00. Ellers vises det til hjemmeside og telefon.

Startkurs  Pris. kr 3000,- for privatpersoner.

Øvrige kurs på dagtid følger skoleruta.  Registrering av deltakere skjer fortløpende ved henvendelser til Hamar læringssenter i resepsjonen i 3. etasje.

Kurs: 15 timer/uke. Pris/uke: kr 600,-. Betaling hver måned. Betalingsordning: Bankterminal i resepsjonen.

Grunnskole for voksne
En kan følge undervisning og gå opp til eksamen i ett eller flere grunnskolefag. Vi arrangerer i tillegg opplæring i grunnleggende ferdigheter på grunnskolens område.

De som er i introduksjonsprogrammet har egne kvalifiseringskurs i tillegg til norskopplæringen. Deltakere gis også tilbud om språkpraksisplasser ute i bedrifter i Hamar.

Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom. Kursdeltakere uten rettigheter betaler for undervisningen.

På Olsrud i Vang (Olsrudvegen 70, Ridabu) ligger avdeling for spesialundervisning som gir opplæring for voksne med særlige behov.

Les mer om voksenopplæring på grunnskolenivå her

 

 

Sist endret: 31.03.2017
|
|
|