Vi er 30 ansatte fordelt på to læresteder, Hamar læringssenter og Olsrud. Administrasjonen holder til i Folkets hus, Hamar. 

Adresse: Torggata 91, 2317 Hamar.
Tlf.: 62 56 36 80.

Rektor: Marianne Dagfinrud tlf. 982 91 917.


Om oss:
Vi har kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Opplæringen er nivåbasert, og det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap.
 
Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom. Deltakere tas opp etter søknad. Deltakerne går i grupper ut fra utdanning og språkferdigheter. Før plassering i grupper, foretas en kartlegging av deltakerne.
 

Prøver: 

 

Henvendelser til resepsjonen i 5. etasje i Folkets Hus. Åpningstider: 08.00 - 15.00. Lunsj: 11.30 - 12.00. Ellers vises det til hjemmesiden her og telefon 62 56 36 80.